Friday, January 1, 2010

भाजी

 
कोबी आणि वांगे यांची एकत्र भाजी करु नका.