Thursday, July 29, 2010

स्विस गिअर

प्रवासात स्विस गिअरची बॅकपॅक/सॅक/दप्तर वापरावे. ओझे कमी वाटते.
एवढे बोलून मी माझे उपदेशाचे दोन शब्द संपवतो.
धन्यवाद.