Wednesday, June 30, 2010

माजहरण

प्रत्येकाचे एकदिवस माजहरण होते.

कुठे परगावी जाताना चार पैसे जास्त ठेवावेत जवळ. परदेशी जात असल्यास एखादे जादाचे क्रेडीट कार्ड बरोबर ठेवावे. आम्ही शंभरदा एका कार्डवर देशीपरदेशी जावून आलो आहे अशा माजात राहू नये.