Sunday, November 22, 2009

चाय लॅटे

 
तुम्ही कपॅचिनोचे फॅन असाल तर केवळ लोकाग्रहास्तव ‘इंडियन चाय लॅटे’ नावाचा भीषण प्रकार पिवू नका.

No comments:

Post a Comment