Thursday, December 17, 2009

आजारी रजा संपवा

 
डिसेंबरमधे आजारी रजा संपवा. सगळ्या संपवल्या नाहीत तरी चालेल, निम्म्या संपवा. फायरींग होत आहे म्हणून घाबरु नका.

No comments:

Post a Comment