Wednesday, October 28, 2009

महत्वाचे तत्व

 
जिच्यावर कायम अन्याय होतो अशा आपल्या जवळच्या व्यक्तिकडून दुसऱ्या कुणा परक्यावर अन्याय झाल्यास बिनदिक्कत आपल्या जवळच्या व्यक्तिला पाठिंबा द्यावा.
आपल्या माणसांच्या बाबतीत दर वेळेला काही योग्य-अयोग्य पाहिलेच पाहिजे असे नाही.

No comments:

Post a Comment