Thursday, October 22, 2009

आपले काम


आपले काम सोडून, केवळ सुंदर दिसते म्हणून एखाद्या मुलीचे काम करु नका.

[मुलींनो तुम्ही आपले काम सोडून हँडसम/नॉन-हँडसम मुलांची कामे केलीत तरी चालेल]

No comments:

Post a Comment