Thursday, October 22, 2009

खाणे

 
उगाच भूक नसताना खाऊ नये.

[तहान नसताना प्याले तर चालते]

No comments:

Post a Comment